Motieven om niet te lenen

Wo, naar Vooropleiding (in %)
N = 3535
tabel
 
vraag
 
Vraag / StellingAntwoordVooropleiding202120202019201820172016
Ouders dragen bijSpeelt geen rolvmbo/mbo54%50%18%48%43%41%
havo30%24%35%23%30%30%
vwo14%14%13%15%12%15%
2vmbo/mbo10%5%10%0%0%13%
havo6%7%5%6%6%3%
vwo5%4%4%4%4%4%
3vmbo/mbo7%14%15%12%27%20%
havo10%11%6%12%7%10%
vwo7%7%6%6%7%7%
4vmbo/mbo8%7%41%7%2%18%
havo16%18%17%24%20%20%
vwo20%19%20%19%20%21%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo22%25%16%33%27%8%
havo39%39%37%34%38%37%
vwo54%57%57%55%56%53%
Verricht betaald werkSpeelt geen rolvmbo/mbo29%34%40%29%32%34%
havo26%27%26%27%30%24%
vwo35%35%34%36%36%32%
2vmbo/mbo2%3%12%13%5%9%
havo10%11%10%10%12%11%
vwo13%13%13%13%13%12%
3vmbo/mbo18%8%27%16%20%5%
havo11%7%10%13%7%6%
vwo11%11%13%11%13%12%
4vmbo/mbo12%9%13%18%13%23%
havo17%22%22%22%20%22%
vwo20%20%20%20%21%23%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo38%47%7%25%29%29%
havo36%33%32%28%32%38%
vwo22%20%21%20%17%22%
Ontraden door oudersSpeelt geen rolvmbo/mbo40%42%40%49%21%32%
havo24%19%23%23%25%29%
vwo19%21%18%20%19%20%
2vmbo/mbo12%9%0%5%8%9%
havo9%5%6%6%4%7%
vwo10%10%9%10%10%11%
3vmbo/mbo14%20%9%16%23%23%
havo13%14%19%15%14%16%
vwo14%14%14%13%15%15%
4vmbo/mbo12%16%15%9%37%0%
havo20%19%25%30%19%15%
vwo27%28%29%29%27%30%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo23%14%36%21%12%36%
havo34%42%28%26%37%33%
vwo30%27%31%28%28%24%
Onzeker over toekomstig inkomenSpeelt geen rolvmbo/mbo61%49%47%64%62%63%
havo58%53%55%48%50%45%
vwo53%53%54%57%53%49%
2vmbo/mbo12%18%5%13%2%18%
havo16%16%16%18%16%22%
vwo21%21%20%19%20%23%
3vmbo/mbo7%19%13%11%34%11%
havo10%13%12%15%18%13%
vwo12%12%12%11%14%14%
4vmbo/mbo5%4%21%4%2%8%
havo7%10%13%12%8%7%
vwo8%9%9%9%8%8%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo16%8%14%8%0%0%
havo9%9%4%6%8%13%
vwo6%5%5%4%4%5%
Leenvoorwaarden DUO niet bekendSpeelt geen rolvmbo/mbo63%59%58%56%46%52%
havo53%54%54%48%48%48%
vwo53%52%53%54%53%41%
2vmbo/mbo9%11%10%15%6%33%
havo19%13%22%21%17%20%
vwo21%21%20%20%21%24%
3vmbo/mbo9%16%20%15%37%0%
havo12%16%8%19%18%17%
vwo12%14%15%14%15%18%
4vmbo/mbo8%13%3%3%5%14%
havo11%11%12%9%12%11%
vwo11%9%9%9%9%13%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo11%1%9%10%5%0%
havo4%6%4%3%4%5%
vwo3%4%3%3%3%3%
Principiële bezwaren tegen lenenSpeelt geen rolvmbo/mbo29%22%33%28%8%0%
havo23%21%23%15%22%16%
vwo25%27%23%22%22%17%
2vmbo/mbo18%13%3%13%16%9%
havo11%10%11%7%8%5%
vwo16%16%15%14%15%15%
3vmbo/mbo14%15%25%4%31%18%
havo16%18%16%20%18%11%
vwo19%19%18%17%17%17%
4vmbo/mbo7%16%14%23%28%50%
havo23%25%26%30%25%32%
vwo24%20%25%27%26%29%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo32%33%25%32%17%23%
havo27%27%25%27%27%36%
vwo17%18%20%19%19%23%
N353529821997208622952401
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
  • Mijn ouders dragen voldoende bij
  • Ik werk om niet te hoeven lenen
  • Mijn ouders raden het me af om te lenen
  • Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
  • Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
  • Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen

Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol