Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Rapportages

Uitkomsten van de Studentenmonitor worden sinds een aantal jaren niet meer zelfstandig gepubliceerd, maar vormen een belangrijk deel van de Monitor Beleidsmaatregelen van het ministerie van OCW.

In de Monitor Beleidsmaatregelen worden behalve uit de Studentenmonitor ook resultaten gebundeld uit andere surveys (Nationale StudentenenquĂȘte, Startmonitor) en registerdata (DUO, CBS).

Op deze manier worden langjarige ontwikkelingen in kaart gebracht en wordt inzicht gegeven in de dynamiek van het hoger onderwijs vanuit het perspectief van de studenten.

Klik hieronder voor de recente edities van de Monitor Beleidsmaatregelen.