Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Eurostudent

Vanaf de start van Eurostudent (eurostudent.eu) participeert Nederland met de Studentenmonitor in dit project. Eurostudent is een breed Europees onderzoeksproject dat inzicht geeft in vergelijkbare data op het gebied van sociaal-economische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

Eurostudent is te omschrijven als een netwerk van participerende landen. Eurostudent besteedt aandacht aan: demografische kenmerken, achtergrondkenmerken, toegankelijkheid, sociale samenstelling van de studentenpopulatie, huisvesting, inkomsten en studiefinanciering, uitgaven, betaalde arbeid, en tijdbesteding en internationale mobiliteit.

Eén van de doelstellingen is het identificeren van obstakels die een succesvolle studie in het hoger onderwijs in de weg staan door het genereren en publiceren van internationaal vergelijkbare indicatoren voor sociale en economische condities van studeren in het hoger onderwijs.

Eurostudent wordt aangestuurd door DZHW (Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung), te Hannover. Belangrijke uitgangspunten zijn de Bologna-verklaring en de Lissabondoelstellingen, gericht op het verhogen van de deelname aan het hoger onderwijs en onderliggend de assumptie dat deelname aan het hoger onderwijs in sterke mate samenhangt met de sociaal-economische achtergrond van studenten. Inmiddels nemen 31 landen deel aan Eurostudent.

De data van Eurostudent worden onder andere gebruikt in overzichtsrapportages opgesteld door het Eurostudent-consortium. Ook wordt vanaf mei 2021 de microdataset van (een selectie van) deelnemende landen beschikbaar gesteld voor onderzoeksdoeleinden. Zie hieronder voor de meest recente rapportages, of ga voor meer informatie en publicaties naar eurostudent.eu.