Motieven om niet te lenen

Wo, Voltijd, naar Vooropleiding (in %)
N = 2961
tabel
 
vraag
 
Vraag / StellingAntwoordVooropleiding20202019201820172016
Ouders dragen bijSpeelt geen rolvmbo/mbo49%15%41%43%47%
havo23%31%21%30%30%
vwo13%13%15%12%15%
2vmbo/mbo5%11%0%0%5%
havo7%5%6%6%4%
vwo4%4%4%4%4%
3vmbo/mbo14%15%11%27%18%
havo11%6%13%6%10%
vwo7%6%6%7%6%
4vmbo/mbo7%42%8%2%20%
havo19%17%25%20%17%
vwo19%20%19%20%21%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo25%17%40%27%10%
havo40%40%36%38%39%
vwo57%57%55%56%53%
Verricht betaald werkSpeelt geen rolvmbo/mbo34%38%34%32%40%
havo27%28%28%30%24%
vwo35%34%36%36%32%
2vmbo/mbo3%13%9%5%11%
havo11%10%10%12%10%
vwo13%13%13%13%12%
3vmbo/mbo8%27%19%20%5%
havo7%8%13%7%6%
vwo11%13%11%13%11%
4vmbo/mbo8%14%21%13%21%
havo22%20%21%19%23%
vwo20%20%20%21%23%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo47%8%16%29%24%
havo33%35%27%32%38%
vwo20%21%20%17%22%
Ontraden door oudersSpeelt geen rolvmbo/mbo41%38%54%21%37%
havo19%20%22%26%29%
vwo21%17%19%19%20%
2vmbo/mbo9%0%6%8%11%
havo5%5%6%4%6%
vwo10%9%10%10%11%
3vmbo/mbo20%10%19%23%26%
havo14%19%15%14%15%
vwo14%14%13%15%15%
4vmbo/mbo17%15%2%37%0%
havo20%27%31%19%16%
vwo29%29%29%27%30%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo14%37%19%12%26%
havo42%30%27%37%35%
vwo27%31%28%28%24%
Onzeker over toekomstig inkomenSpeelt geen rolvmbo/mbo48%45%62%62%57%
havo52%53%47%50%45%
vwo53%54%57%53%49%
2vmbo/mbo19%5%15%2%21%
havo16%15%19%16%24%
vwo21%20%19%20%23%
3vmbo/mbo20%14%8%34%12%
havo13%13%15%18%11%
vwo12%12%11%14%14%
4vmbo/mbo5%22%5%2%10%
havo10%14%13%8%7%
vwo9%9%8%8%9%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo9%14%10%0%0%
havo9%5%7%8%13%
vwo5%5%4%4%5%
Leenvoorwaarden DUO niet bekendSpeelt geen rolvmbo/mbo60%56%53%46%45%
havo53%54%47%49%49%
vwo52%53%54%53%41%
2vmbo/mbo11%11%14%6%38%
havo13%21%21%17%21%
vwo21%20%20%21%24%
3vmbo/mbo14%21%18%37%0%
havo16%9%20%18%16%
vwo14%15%14%14%18%
4vmbo/mbo13%4%4%5%17%
havo11%11%10%12%8%
vwo9%9%9%9%13%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo1%9%12%5%0%
havo7%4%3%4%5%
vwo4%3%3%3%3%
Principiële bezwaren tegen lenenSpeelt geen rolvmbo/mbo23%31%33%8%0%
havo20%20%16%23%14%
vwo27%23%22%22%17%
2vmbo/mbo14%4%10%16%11%
havo10%11%8%8%5%
vwo16%15%14%15%15%
3vmbo/mbo14%26%5%31%21%
havo18%16%20%18%12%
vwo19%18%17%17%17%
4vmbo/mbo17%14%28%28%48%
havo26%26%29%25%31%
vwo20%25%27%26%29%
Speelt een belangrijke rolvmbo/mbo34%26%23%17%21%
havo26%26%27%27%38%
vwo18%20%19%19%23%
N29611981205722862344
Eerder in de vragenlijst heb je aangegeven geen gebruik te maken van een lening bij DUO. Kun je aangeven in hoeverre onderstaande redenen daarbij een rol gespeeld hebben?
  • Mijn ouders dragen voldoende bij
  • Ik werk om niet te hoeven lenen
  • Mijn ouders raden het me af om te lenen
  • Ik heb principiële bezwaren tegen lenen
  • Ik heb onvoldoende kennis over de leenvoorwaarden van DUO
  • Ik weet niet of ik later genoeg zal verdienen om het terug te betalen

Antwoorden:
1. Speelt geen rol
2.
3.
4.
5. Speelt een belangrijke rol