Tijdbesteding studie

naar Zorgtaken (in uren per week)
N = 16399
tabel
 
vraag
 
ZorgtakenAntwoord20202019201820172016
Zorgtaken0-41%0%1%0%1%
5-92%3%4%3%2%
10-147%6%9%5%5%
15-199%11%10%5%7%
20-2415%12%14%11%11%
25-2911%11%11%8%11%
30-3413%14%12%14%10%
35-3911%12%10%11%12%
40-4412%12%12%13%14%
45-499%6%8%9%8%
50-544%5%4%8%8%
55-592%3%2%5%5%
60-642%2%2%5%4%
65-691%1%1%3%2%
70-741%1%1%2%2%
>= 751%0%0%0%0%
Geen zorgtaken0-41%1%1%0%0%
5-92%3%3%1%2%
10-145%6%7%3%4%
15-198%9%8%6%6%
20-2411%13%13%9%10%
25-2912%13%12%9%9%
30-3414%14%14%14%13%
35-3914%13%12%12%11%
40-4413%13%13%14%14%
45-498%7%6%9%9%
50-546%4%5%8%8%
55-593%2%2%5%5%
60-642%1%2%5%5%
65-691%1%1%2%3%
70-741%0%0%2%1%
>= 751%0%0%0%0%
N163991451615518128509965
Tijdbesteding studie in uren per week
Berekend als de som van tijdbesteding aan contacturen en zelfstudie, exclusief tijdbesteding aan stage/scriptie. Op de tijdbestedingsdata is een correctie toegepast. Studenten met extreme scores zijn niet betrokken in de berekening.
Hoeveel tijd heb je dit studiejaar gemiddeld tijdens collegeweken (exclusief vakantieweken en tentamenweken) per dag besteed aan de hieronder genoemde activiteiten?
  • Contacturen op instelling
  • Zelfstudie
  • Betaald werk
  • Bestuurswerk gerelateerd aan je studie
  • Overig bestuurs- of vrijwilligerswerk