Buitenlandervaring

naar Ouders gestudeerd (in %)
N = 17258
tabel
 
vraag
 
AntwoordOuders gestudeerd20202019201820172016
Geen buitenlandervaringBeide ouders lager dan ho74%72%74%75%76%
Een of beide ouders ho gestudeerd71%68%69%69%71%
Onderwijs gevolgd in het buitenlandBeide ouders lager dan ho9%8%8%7%7%
Een of beide ouders ho gestudeerd12%11%11%10%11%
Andere studiegerelateerde buitenlandervaringBeide ouders lager dan ho17%20%18%18%17%
Een of beide ouders ho gestudeerd17%20%20%21%18%
N1725815620168341461611332
Buitenlandervaring
Heb je weleens hoger onderwijs gevolgd buiten Nederland? N.B. Het gaat hier om een officiƫle inschrijving bij een instelling buiten Nederland voor hooguit een deel van je studie, dit kan ook onderdeel van een joint degree zijn.

Antwoorden:

  • Ja, dat heb ik
  • Nee, maar ik ben van plan om dit te doen
  • Nee, ik ben dit ook niet van plan

Ben je tijdens je studie in het hoger onderwijs ooit in het buitenland geweest voor andere studiegerelateerde activiteiten?

Antwoorden:

  • Voor onderzoek / studiereis
  • Voor stage/co-schappen
  • Voor een summerschool
  • Voor het volgen van een talencursus
  • Anders
  • Ik ben niet naar het buitenland geweest