Studievoortgang t.o.v. programma (eigen oordeel)

naar Ouders gestudeerd (in %)
N = 17468
tabel
 
vraag
 
AntwoordOuders gestudeerd20202019201820172016
Veel achterBeide ouders lager dan ho10%10%8%8%11%
Een of beide ouders ho gestudeerd10%9%8%8%10%
Enigszins achterBeide ouders lager dan ho29%29%29%28%30%
Een of beide ouders ho gestudeerd30%31%29%29%31%
Op schemaBeide ouders lager dan ho50%50%52%54%52%
Een of beide ouders ho gestudeerd49%51%51%52%51%
Enigszins voorBeide ouders lager dan ho8%8%8%8%6%
Een of beide ouders ho gestudeerd7%8%9%9%7%
Veel voorBeide ouders lager dan ho3%3%3%2%1%
Een of beide ouders ho gestudeerd3%2%3%2%2%
N1746816442174371511611630
Studievoortgang t.o.v. programma (eigen inschatting)
Hoe is je studievoortgang ten opzichte van het programma dat je volgt?

Antwoorden:
1. Ik loop veel achter op het programma
2. Ik loop enigszins achter op het programma
3. Ik loop op schema
4. Ik loop enigszins voor op het programma
5. Ik loop veel voor op het programma