Inzet

naar Opleidingssector (in %)
N = 18155
tabel
 
vraag
 
AntwoordOpleidingssector202120202019201820172016
OnvoldoendeOnderwijs13%12%12%11%11%14%
Landbouw en Natuurlijke Omgeving14%13%12%11%13%12%
Natuur14%13%10%11%12%15%
Techniek14%12%12%12%11%14%
Gezondheidszorg10%7%8%6%8%10%
Economie13%10%12%12%12%11%
Recht13%10%14%12%11%18%
Gedrag en Maatschappij11%11%12%9%11%10%
Taal en Cultuur12%13%12%9%9%15%
Sectoroverstijgend12%11%9%11%9%8%
RedelijkOnderwijs45%38%40%42%40%40%
Landbouw en Natuurlijke Omgeving43%42%44%44%41%49%
Natuur43%44%45%42%41%46%
Techniek47%45%48%45%45%48%
Gezondheidszorg42%38%41%40%36%40%
Economie44%44%44%44%45%45%
Recht41%39%42%42%40%43%
Gedrag en Maatschappij45%39%43%44%42%46%
Taal en Cultuur44%40%43%44%44%44%
Sectoroverstijgend47%40%46%41%42%49%
GoedOnderwijs42%51%48%47%49%46%
Landbouw en Natuurlijke Omgeving43%45%44%45%47%39%
Natuur42%43%44%47%47%39%
Techniek38%43%39%43%44%38%
Gezondheidszorg48%55%52%54%57%50%
Economie43%46%44%44%43%44%
Recht46%51%44%46%49%38%
Gedrag en Maatschappij44%50%44%46%47%44%
Taal en Cultuur44%47%45%47%47%41%
Sectoroverstijgend40%49%45%48%48%43%
N181551792716677179021550811690
Inzet
Studenten hebben elf vragen over inzet beantwoord. De scores hiervan zijn geclusterd en in categorie├źn gedeeld.
We leggen je een reeks uitspraken voor over jouw manier van studeren. We vragen je om bij elke uitspraak aan te geven in hoeverre die voor jou van toepassing is.
 • Ik gebruik alle beschikbare tijd zoveel mogelijk om snel af te studeren
 • Ik probeer steeds een zo hoog mogelijk cijfer te halen
 • Ik vind het moeilijk om zelfstandig mijn studie te plannen
 • Mijn bezigheden buiten mijn studie verhinderen mij volledig op te gaan in mijn studie
 • Waarom zou ik de studie sneller afronden dan nodig is, het is de mooiste tijd van mijn leven
 • Ik kan alleen bij vlagen goed studeren
 • Ik ben tevreden over de studieprestaties die ik tot nu toe heb geleverd
 • Ik vind het moeilijk me in te spannen voor oninteressante studieonderdelen
 • Ik heb de neiging verplichtingen uit te stellen
 • Mijn zelfdiscipline is goed
 • Ik zou eigenlijk meer tijd moeten besteden aan mijn studie

Antwoorden:
1. Geldt totaal niet
2.
3.
4.
5. Geldt precies