Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Kies een onderwerp...

De Studentenmonitor is een onderzoek van het ministerie van OCW naar de studie- en levensomstandigheden van studenten in Nederland.

Elk jaar wordt landelijk een grootschalige enquête afgenomen met vragen over studievoortgang, motivatie, studiegedrag, tijdbesteding, tevredenheid, inkomsten en uitgaven en internationale mobiliteit.

Het doel van de Studentenmonitor is om structureel zicht te houden op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en na te gaan in hoeverre aandacht nodig is voor specifieke doelgroepen.